Bê tông tươi, bê tông thương phẩm được sản xuất từ các trạm trộn theo tiêu chuẩn ISO với giá cả hợp lý
Trạm trộn bê tông miền bắc đạt tiêu chuẩn chất lượng. Công suất 120m3/h