Xe trộn bê tông 12m3, chở được nhiều bê tông tươi hơn
Xe trộn bê tông 10m3 chuyên vận chuyển bê tông tươi chất lượng
Xe trộn bê tông 8m3 chất lượng cao. Vận chuyển nhanh, trộn bê tông đều
Xe trộn bê tông 5m3, vận chuyển bê tông nhanh, đảm bảo chất lượng