10/05/2016 | 10:08
Bê tông siêu thấm Topmix Permeable  - Nếu các bạn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, chắc chắn đã từng trải qua những mùa mưa với những trận lụt cũng như tắc đường như cơm bữa. Một giải pháp cho các công trình cầu đường trong tương lai đó chính là sản phẩm  bê tông  siêu thấm