KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG HÀ NỘI

09/11/2022, 09:44

Kiểm định chất lượng chất lượng bê tông tươi hà nội  là hoạt động đánh giá hỗn hợp này về mức độ đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng đối với từng loại hạng mục công trình do bộ xây dựng ban hành. 

Vì sao phải kiểm định chất lượng bê tông hà nội

Chúng ta đều biết rằng trong các công trình xây dựng thì việc làm thế nào để công trình có độ bền cao, thời gian sử dụng lâu dài chính là yếu tố then chốt. Và với khả năng chịu nén tốt thì hỗn hợp vật liệu xây dựng bê tông của trạm trộn hà nội đã và đang được sử dụng nhiều như giải pháp hoàn thiện công trình nhanh mà lại bảo đảm.

Nhưng cái gì cũng vậy, phải có kiểm tra, kiểm định để biết được chất lượng thực tế nó có khác so với chất lượng mà nhà cung cấp nói hay không. Chính vì thế mà cần phải tiến hành kiểm định, đánh giá sản phẩm này sau thời gian quy định là 28 ngày ninh kết.

Nếu như chúng ta không tiến hành kiểm tra để mà đánh giá được chất lượng thực tế thì khi có những vấn đề như nứt gãy sàn, dầm bê tông, sụt lún công trình thì sẽ khó có thể quy trách nhiệm cho ai và tìm ra nguyên nhân thực tế của hiện trạng để khắc phục. 

Cách thức tiến hành kiểm định chất lượng bê tông tươi hà nội

Hiện nay thì chúng ta có thể tiến hành nhiều thí nghiệm kiểm định chất lượng bê tông tại hiện trường gồm có 3 phương pháp: khoan lấy mẫu, siêu âm và dùng súng bật nảy. Tuy nhiên mỗi phương pháp có độ chính xác khác nhau.

Trong đó Khoan lấy mẫu trực tiếp trên cấu kiện bê tông móng, cột, dầm, sàn, nền đường,... là phương pháp kiểm định chất lượng bê tông tại hiện trường cho kết quả có độ chính xác cao nhất.