TRẠM TRỘN BÊ TÔNG THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

07/11/2022, 15:06

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN với công suất 120m3/giờ, là một trong những trạm trộn bê tông tươi, thương phẩm chất lượng cao tại Hà Nội.