TRẠM TRỘN BÊ TÔNG THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

21/07/2017, 10:00

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN với công suất 120m3/giờ, là một trong những trạm trộn bê tông tươi, thương phẩm chất lượng cao tại Hà Nội.

 

Hình ảnh trạm trộn bê tông thiên đường bảo sơn